Exposition en cours ... 

Jef Van Grieken: 06/11 au 13/12/2020 

uniquement sur rendez-vous dans le respect des règles sanitaires en vigueur - alleen op afspraak in overeenstemming met de geldende gezondheidsregels - only by appointment due in compliance with the health rules in force

0472/859455  &/o.  info@galerie-albert1er.com

Prochaines expositions - Komende Tentoonstellingen - Upcoming exhibitions

... avec les horaires habituels - ... met de gebruikelijke uren - ... with the usual hours

Jef Van Grieken: 15/12 au 24/01/2021

Valerio Cugia: 6/02 au 7/03/2021

Roland Devolder: 20/03 au 25/04/2021

Bert Rückert: 1/05 au 30/05/2021

Michel Demart: 5/06 au 4/07/2021