Josef Van Ruyssevelt


du 6/02 au 4/03/2015 

Bazel 1941 - Kalmthout 1985

 

Jozef Van Ruyssevelt werd op 25 mei 1941 te Bazel in Oost-Vlaanderen geboren. Zijn studiejaren bracht hij door in Antwerpen waar hij aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten de opleiding Schilderkunst en Grafiek volgde. In 1965 werd hij daar laureaat van het Hoger Instituut. Zijn leermeesters in Antwerpen waren Antoon Marstboom, René De Coninck en Jos Hendrickx. Vooral Jos Hendrickx, met wie Van Ruyssevelt goed bevriend raakte, oefende grote invloed uit op zijn ontwikkeling als schilder.

Na voltooiing van zijn studie vestigde Van Ruyssevelt zich in Temse, maar slechts voor korte tijd. Al spoedig - na zijn huwelijk met May Suykerbuyk in 1966 - verhuisde hij naar Essen in de provincie Antwerpen, waar hij tot aan zijn dood in 1985 bleef wonen.

In 1971 werd Van Ruyssevelt titularis van de etsklas aan de Antwerpse Academie. Hoewel de onderwijstaak die hij daar verrichtte, veel van zijn tijd en zijn energie vergde, bleef hij zich concentreren op zijn eigen werk. Zijn productiviteit werd steeds indrukwekkender. Honderden olieverf-schilderijen, pastels, gouaches, aquarellen en etsen vervaardigde hij in de jaren die volgden. Tussen 1975 en 1983 lagen de topjaren van zijn creativiteit en werkzaamheid.

Het werk van Van Ruyssevelt werd met verschillende prijzen en onderscheidingen bekroond en veelvuldig tentoongesteld in België en in het buitenland. Jozef van Ruyssevelt werd benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

In België waren zijn schilderijen en etsen herhaalde malen te zien op speciaal aan Van Ruyssevelt gewijde exposities en op groeps-tentoonstellingen, waar ze altijd meer dan gewone aandacht trokken.

In het buitenland nam Van Ruyssevelt deel aan een groot aantal groepstentoonstellingen, waaronder de Internationale Tentoonstelling voor Gravure in Ljubljana (voormalig Joegoslavië) in 1965, de Biënnale voor Grafiek te Krakow (Polen) in 1966 en de tentoonstelling Aspects de l ́Art Flamand, in Sint Petersburg in 1998. Belangrijke tentoonstellingen gewijd aan zijn werk vonden plaats te Bergen op Zoom (Nederland) in 1970 en in de Markiezenhof in 1998. Een tentoonstelling van zijn werk was te zien in het Museum voor Figuratieve Kunst te Eelde (Drente) in 2001. Werken van zijn hand bevinden zich in verzamelingen van de Belgische Staat, van het Prentenkabinet te Brussel, het Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen en in talrijke privé-collecties. Het gehele grafisch oeuvre, ruim 130 etsen, is opgenomen in het Prentenkabinet van het Rijksmuseum te Amsterdam.

Reeds tijdens zijn studie verwierf Jozef Van Ruyssevelt voor zijn grafisch werk de Prijs d'Outrelon de Try en de Regeringsmedaille. Andere prijzen, die hem in de loop van latere jaren werden toegekend, zijn: de Provinciale Prijs Plastische Kunsten Provincie Oost-Vlaanderen (1964), de Prijs Oscar Nottebohm voor schilderen (1965), de Prijs Camille Huysmans voor schilderen (1971), de Aanmoedigingstoelage Prijs van Rome (1976) en de André Toetenel-prijs voor schilderen (1977). De meer dan honderd etsplaten uit zijn oeuvre zijn opgenomen in het Stedelijk Prentenkabinet van het Museum Plantin-Moretus in Antwerpen.

 


Jozef Van Ruyssevelt studeerde in Antwerpen, waar hij aan de Koninklijke

Academie voor Schone Kunsten de opleiding Schilderkunst en Grafiek volgde. In 1965 werd hij laureaat van het Hoger Instituut. In 1971 werd Van Ruyssevelt titularis van de etsklas aan de Antwerpse Academie. Zijn onderwijstaak vroeg veel tijd en energie. Maar hij bleef zich ook concentreren op zijn eigen werk. Honderden olieverfschilderijen, pastels, gouaches en etsen vervaardigde hij in de jaren die volgden. “Werk vol woede èn berusting, van het diepste zwart tot de heerlijkste kleuren- explosies. Een man vruchteloos op zoek naar het licht... Tussen 1978 en 1985 beleefde hij een intense creatieve periode ... De aandachtige toeschouwer ziet een kunstenaar die strijd levert. Met zichzelf, zijn verf, zijn pastelkleuren. Met de koperplaat en het etszuur ... Een kunstenaar die elke dag weer de kleur en het licht wou vangen in de verf”

ERIC RINCKHOUT, De schilder der winderige dagen, De Morgen, 2009

Het werk van Van Ruyssevelt werd met verschillende prijzen en onderscheidingen bekroond en zijn werk werd veelvuldig tentoongesteld in België en in het buitenland.

 

JOOST DE GEEST

“Op eigen voorwaarden kunst maken: weinig kunstenaars zijn daarin zo extreem geweest als Jozef Van Ruyssevelt. Bij zijn dood liet hij een indrukwekkend œuvre na ... Met vrijwel niemand lijkt hij zijn bijna mystieke verhouding met het licht te delen. (Hij) schildert zonder uitzondering naar de waarneming. En toch is hij niet in de eerste plaats geïnteresseerd in de uiterlijke verschijningsvorm van de dingen. Hij lijkt veeleer gefascineerd door de manier waarop de dingen zich aan hem voordoen.”

PETER KOENE, Jozef Van Ruyssevelt, Een schildersleven, 1996


www.jozefvanruyssevelt.be